Gratisebra.com hittar gratisprogrammen.

Bara bra gratisprogram.

Här började Sveriges tid som stormakt
Här vill jag pusha för min hemkomun Sala och med Sala Silvergruvan som blickfång som stadens stora turistattraktion.
En otrolig häftig uplevelse är att göra en nedstigning i gruvan, måste upplevas. 

 

Sala silvergruva har sedan sekler imponerat på besökare från när och fjärran. Ingen vet exakt hur gammal den är, men den har troligen anor från medeltiden. Kontinuerlig gruvdrift förekom från sekelskiftet 1500 till början av 1900-talet. Gruvområdet som kan liknas vid en stor labyrint av 20 km fuktiga och sotiga orter, bergrum och djupa schakt öppnar möjligheter till många upplevelser i tid och rum. Nästan hela gruvan är bruten med den uråldriga tillmakningsmetoden, som innebar att berget mörbrändes med eldar och sedan bearbetades med enkla verktyg. Gradvis arbetade man sig allt djupare in i berget för att nå silvermalmen som låg i ganska oregelbundna fyndigheter.
Gruvfrun vakade hela tiden över arbetarna. Det gällde att vara artig mot henne och knacka tre gånger i berget innan man gick ned. Man läste också den speciella gruvbönen, både för att visa tacksamhet att Sala hade en silvergruva och givetvis för att undvika olyckor.
  
Sala silvergruva har under långa tider varit landets största silverproducent och periodvis en av Europas viktigaste. Merparten av salasilvret gick till myntning, men användes även till olika konstföremål. 
Glorian kring ädelmetallen silver har fångat mångas uppmärksamhet, däribland den svenska staten som under åren gett omfattande donationer och andra understöd till driften. Gustav Vasas skattkammare och Riksens förnämsta Clenodium är ett par epitet gruvan fått genom åren. Den första glansperioden inföll i början av 1500-talet, en annan i mitten av 1600-talet. Under 1800-talet blev andra produkter såsom bly och zink allt viktigare. 
Ovan jord kännetecknas det drygt 700 meter långa gruvområdet av stora och praktfulla schaktöverbyggnader. Här finns även andra hus med anknytning till gruvdriften, så som malmbodar, tjänstemannabostäder, samt kanaler och lämningar från äldre tid. Flera av husen från 1700- och 1800-talen används än i dag , men för andra syften än när gruvan var i drift.
  
Framställningen av silvret, som gjordes i hyttan belägen några kilometer från gruvan, innefattade flera omständiga processer. I slutet av 1800-talet uppfördes en ny hyttanläggning i gruvans närhet. Under större delen av 1900-talet förekom här metallhantering, men med inköpta malmer. I dag finns på hyttområdet flera slags affärsverksamhet.
Gruvan var också en bidragande orsak till att Sala erhöll stadsprivilegier 1624. Folket i Gruvbyn hade att flytta till den nyanlagda staden ett par kilometer från gruvan. Än i dag finns mycket i Sala som påminner oss om gruvdriften. Pietetsfullt bevarade bergsmansgårdar, kvarters- och gatunamn med gruvanknytning samt konstgjorda sjöar och kanaler.
Läs mer om Sala silvergruva och alla fantastiska möjligheter som erbjuds besökarna