Gratisebra.com hittar gratisprogrammen.

Bara bra gratisprogram.

Kortkommandon i Windows

Kortkommandon Windows xp

CTRL + C

Kopiera

CTRL + X

Klipp ut

CTRL + V

Klistra in

CTRL + Z

Ångra

DELETE

Ta bort

SKIFT + DELETE

Ta bort markerat objekt permanent utan att placera det i Papperskorgen

CTRL medan ett objekt dras

Kopiera det markerade objektet

CTRL + SKIFT medan ett objekt dras

Skapa en genväg till markerat objekt

F2

Byt namn på markerat objekt

CTRL + HÖGERPIL

Flytta insättningspunkten till början av nästa ord

CTRL + VÄNSTERPIL

Flytta insättningspunkten till början av föregående ord

CTRL + NEDPIL

Flytta insättningspunkten till början av nästa stycke

CTRL + UPPIL

Flytta insättningspunkten till början av föregående stycke

CTRL + SKIFT med valfri piltangent

Markera ett textblock

SKIFT med valfri piltangent

Markera mer än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument

CTRL + A

Markera allt

F3

Sök efter en fil eller mapp

ALT + RETUR

Visa egenskaper hos markerat objekt

ALT + F4

Stäng det aktiva objektet eller avsluta det aktiva programmet

ALT + RETUR

Visa det markerade objektets egenskaper

ALT + BLANKSTEG

Öppna snabbmenyn för det aktiva fönstret

CTRL + F4

Stänga det aktiva dokumentet i program där du kan ha flera dokument öppna samtidigt

ALT + TAB

Växla mellan öppna objekt

ALT + ESC

Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats

F6

Växla mellan skärmobjekt i ett fönster eller på skrivbordet

F4

Visa Adressfältet i Den här datorn eller Utforskaren

SKIFT + F10

Visa snabbmenyn för det markerade objektet

ALT + BLANKSTEG

Visa systemmenyn för det aktiva fönstret

CTRL + ESC

Visa Start-menyn

ALT + Understruken bokstav i ett menynamn

Visa motsvarande meny

Understruken bokstav i ett kommando på en öppen meny

Utför motsvarande kommando

F10

Aktivera menyraden i det aktiva programmet

HÖGERPIL

Öppna nästa meny till höger eller en undermeny

VÄNSTERPIL

Öppna nästa meny till vänster eller stäng en undermeny

F5

Uppdatera det aktiva fönstret

BACKSTEG

Visa mappen en nivå upp i Den här datorn eller Utforskaren

ESC

Avbryt den aktuella uppgiften

SKIFT när du sätter in en CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten

Förhindra att CD-ROM-skivan startas automatiskt

Kortkommandon för dialogrutor

CTRL + TAB

Flytta framåt i flikarna

CTRL + SKIFT + TAB

Flytta bakåt i flikarna

TAB

Flytta framåt i alternativen

SKIFT + TAB

Flytta bakåt i alternativen

ALT + Understruken bokstav

Utför motsvarande kommando eller välj motsvarande alternativ

RETUR

Utför kommandot för det aktiva alternativet eller den aktiva knappen

BLANKSTEG

Markera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta

Piltangenter

Välj en knapp om det aktiva alternativet är en grupp alternativknappar

F1

Visa Hjälp

F4

Visa objekten i den aktiva listan

BACKSTEG

Öppna en mapp en nivå upp om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna

Kortkommandon för Microsoft Natural Keyboard

Windows-logotypen

Visa eller dölj Start-menyn

Windows-logotypen + BREAK

Visa dialogrutan Systemegenskaper

Windows-logotypen + D

Visa skrivbordet

Windows-logotypen + M

Minimera alla fönster

Windows-logotypen + SKIFT + M

Återställa minimerade fönster

Windows-logotypen + E

Öppna Den här datorn

Windows-logotypen + F

Söka efter en fil eller mapp

CTRL + Windows-logotypen + F

Söka efter datorer

Windows-logotypen + F1

Visa Hjälp för Windows

Windows-logotypen + L

Låsa tangentbordet

Windows-logotypen + R

Öppna dialogrutan Kör

Windows-logotypen + U

Öppna Hjälpmedelshanteraren

Kortkommandon för hjälpmedel

Höger SKIFT i åtta sekunder

Slå på eller stänga av Tangentfilter

Vänster ALT + vänster SKIFT + PRINT SCREEN

Slå på eller stänga av Högkontrast

Vänster ALT + vänster SKIFT + NUM LOCK

Slå på eller stänga av Mustangenter

SKIFT fem gånger

Slå på eller stänga av Tröga tangenter

NUM LOCK i fem sekunder

Slå på eller stänga av Låstangenter

Windows-logotypen + U

Öppna Hjälpmedelshanteraren

Kortkommandon för utforskaren

END

Visa den nedersta delen av det aktiva fönstret

HOME

Visa den översta delen av det aktiva fönstret

NUM LOCK + Asterisk (*)

Visa alla undermappar som finns under den markerade mappen

NUM LOCK + plustecken (+)

Visa innehållet i den markerade mappen

NUM LOCK + minustecken (-)

Dölj den markerade mappen

VÄNSTERPIL

Dölj det markerade objektet eller markera den överordnade mappen

HÖGERPIL

Visa det aktuella markerade objektet om det är dolt eller markera den första undermappen

Kortkommandon för teckenuppsättning

Om du dubbelklickar på ett tecken i teckenrutnätet kan du sedan förflytta dig med hjälp av följande kortkommandon: • HÖGERPIL (Flytta åt höger eller till början av nästa rad

VÄNSTERPIL

Flytta åt vänster eller till slutet av föregående rad

UPPIL

Flytta en rad upp

NEDPIL

Flytta en rad ned

PAGE UP

Flytta en skärm upp

PAGE DOWN

Flytta en skärm ned

HOME

Flytta till början av raden

END

Flytta till slutet av raden

CTRL + HOME

Flytta till det första tecknet

CTRL + END

Flytta till det sista tecknet

BLANKSTEG

Växla mellan förstorat och normalt läge när ett tecken är markerat

Kortkommando för huvudfönstret i Microsoft Management Console (MMC)

CTRL + O

Öppna en sparad konsol

CTRL + N

Öppna en ny konsol

CTRL + S

Spara den öppna konsolen

CTRL + M

Lägg till eller ta bort ett konsolelement

CTRL + W

Öppna ett nytt fönster

F5

Uppdatera innehållet i alla konsolfönster

ALT + BLANKSTEG

Visa MMC-fönstermenyn

ALT + F4

Stäng konsolen

ALT + A

Visa Åtgärd-menyn

ALT + V

Visa Visa-menyn

ALT + F

Visa Arkiv-menyn

ALT + O

Visa Favoriter-menyn

Kortkommandon i MMC-konsolfönstret

CTRL + P

Skriv ut aktuell sida eller aktiv ruta

ALT + minustecken (-)

Visa fönstermenyn för det aktiva konsolfönstret

SKIFT + F10

Visa Åtgärd-snabbmenyn för det markerade objektet

F1

Öppna eventuellt hjälpavsnitt för det markerade objektet

F5

Uppdatera innehållet i alla konsolfönster

CTRL + F10

Maximera det aktiva konsolfönstret

CTRL + F5

Återställ det aktiva konsolfönstret

ALT + RETUR

Visa dialogrutan Egenskaper, om det finns någon, för det markerade objektet

F2

Byt namn på det markerade objektet

CTRL + F4

Stäng det aktiva konsolfönstret. Om det bara finns ett konsolfönster i en konsol stängs konsolen med detta kortkommando.

Navigering vid anslutning till Fjärrskrivbord

CTRL + ALT + END

Öppna dialogrutan Säkerhet i Microsoft Windows NT

ALT + PAGE UP

Växla mellan program från vänster till höger

ALT + PAGE DOWN

Växla mellan program från höger till vänster

ALT + INSERT

Växla mellan programmen från det senast använda

ALT + HOME

Visa Start-menyn

CTRL + ALT + BREAK

Växla mellan ett fönster och helskärm på klientdatorn

ALT + DELETE

Visa Windows-menyn

CTRL + ALT + minustecken (-)

Placera en ögonblicksbild av det aktiva fönstret i Urklipp i Terminal Server och ge samma funktioner som när PRINT SCREEN trycks ned på en lokal dator.

CTRL + ALT + plustecken (+)

Placera en ögonblicksbild av hela klientfönsterområdet i Urklipp i Terminal Server och ge samma funktioner som när ALT + PRINT SCREEN trycks ned på en lokal dator.

Navigering i Microsoft Internet Explorer

CTRL + B

Öppna dialogrutan Ordna Favoriter

CTRL + E

Öppna sökfältet

CTRL + F

Starta sökverktyget

CTRL + H

Öppna fältet Tidigare

CTRL + I

Öppna fältet Favoriter

CTRL + L

Öppna dialogrutan Öppna

CTRL + N

Starta en ny instans av webbläsaren med samma webbadress

CTRL + O

Öppna dialogrutan Öppna, samma som CTRL + L

CTRL + P

Öppna dialogrutan Skriv ut

CTRL + R

Uppdatera den aktuella webbsidan

CTRL + W

Stäng det aktuella fönstret