Gratisebra.com hittar gratisprogrammen.

Bara bra gratisprogram.


Tillbaka


 

Kortkommandon för Internet Explorer 7

Allmänt

Kortkommandon för flikar

Stäng av eller sätt på helskärmsläge

F11

Växla mellan adressfältet, uppdateringsknappen, sökfältet och föremålen på en webbsida

TABB

 

Sök efter ett ord eller en fras på en sida

CTRL+F

Öppna aktuell webbsida i ett nytt fönster

CTRL+N

Skriv ut sidan

CTRL+P

Markera alla föremål på sidan

CTRL+A

Zooma in

CTRL+PLUS

Zooma ut

CTRL+MINUS

Zooma till 100 %

CTRL+0

Kortkommandon för navigering

Gå till hemsidan

ALT+HOME

Gå bakåt

ALT+VÄNSTER

Gå framåt

ALT+HÖGER

Uppdatera sida

F5

Uppdatera sida och cache

CTRL+F5

Avbryt hämtning av sida

ESC

Kortkommandon för favoritcenter

Öppna Favoriter

CTRL+I

Öppna Favoriter i fast läge

CTRL+SKIFT+I

Sortera Favoriter

CTRL+B

Lägg till aktuell sida i Favoriter

CTRL+D

Öppna RSS-data

CTRL+J

Öppna RSS-data i fast läge

CTRL+SKIFT+J

Öppna historik

CTRL+H

Öppna historik i fast läge

CTRL+SKIFT+H

Kortkommandon för flikar

Öppna länk på ny bakgrundsflik

Mittenmusknappen eller CTRL+vänster musknapp

Öppna länk på ny flik i förgrunden

CTRL+SKIFT+vänster musknapp, eller CTRL+SKIFT+mittenmusknappen

Stäng flik (stänger fönstret om bara en flik är öppen)

Mittenmusknappen på fliken eller CTRL+W

Öppna snabbfliksvyn

CTRL+Q

Öppna ny flik

CTRL+T

Visa lista över öppna flikar

CTRL+SKIFT+Q

Växla till nästa flik

CTRL+TABB

Växla till föregående flik

CTRL+SKIFT+TABB

Kortkommandon för adressfältet

Markera adressfältet

ALT+D

Lägg till "http://www." i början och ".com" i slutet av text i adressfältet

CTRL+ENTER

Lägg till "http://www." i början och det webbadressuffix du själv har angett i slutet av text i adressfältet*

CTRL+SKIFT+ENTER                         

Öppna den webbadress som skrivits in i adressfältet på ny flik

ALT+ENTER

Visa lista över adresser som skrivits in tidigare

F4

Snabbsökfältet

Markera snabbsökfältet

CTRL+E

Visa lista över söktjänster

CTRL+NEDÅT

Öppna sökresultaten på ny flik

ALT+ENTER

Vanliga uppgifter

När du vill göra det här

Gör du så här

Avaktivera alla tilläggskomponenter

Windows-tangenten + R > iexplore.exe –extoff

Aktivera Komplettera automatiskt så att webbadresser fylls i automatiskt när du börjar skriva in dem igen

Verktyg > Internet-alternativ > Avancerat > Använd funktionen Komplettera automatiskt

Ändra hur flikar fungerar i Internet Explorer

Verktyg > Internet-alternativ > Klicka på Inställningar på fliken Allmänt, under Flikar

Visa menyfältet överst på skärmen

Visa tillfälligt: tryck på ALT-tangenten
Visa permanent: Verktyg > Menyrad

Ta bort cookie-filer, lösenord, formulärdata, historik och tillfälliga Internet-filer

Verktyg > Borttagning av webbläsarhistorik

Hitta och installera tilläggskomponenter

Verktyg > Hantera tilläggskomponenter > Sök efter fler tilläggskomponenter

Skriva ut del av sida

Markera den del av sidan du vill skriva ut, tryck på CTRL+P, klicka på Markering och klicka sedan på Skriv ut.

Byta suffix för webbplatsadresser*

Verktyg > Hantera tilläggskomponenter > Sök efter fler tilläggskomponenter