Gratisebra.com hittar gratisprogrammen.

Bara bra gratisprogram.

Knäckare
Från engelskans cracker. En person som knäcker säkerhetsfunktioner och skydd för att till exempel kunna tränga in i andras datorer via internet eller knäcka programmens kopieringsskydd för att senare piratkopiera dem. Oavsett motiven så är det olagligt. Knäckare eller engelskans cracker brukar oftast förväxlas med hackare. Knäckare och hackare behöver inte utesluta varandra och samma person kan vara både och, men det handlar om två olika saker.

 

Hackare
Brukar förväxlas med "knäckare" men det är egentligen bara en person som är duktig på att arbeta med datorer.
Uttrycket kommer från 60-talet då datorna hade lite minne och man tvingades att "hacka" programmen så att dom tog mindre plats