Gratisebra.com hittar gratisprogrammen.

Bara bra gratisprogram.

 

Fakta om allergier (överkänslighet) 

Allergi betyder att man är extra känslig mot vissa ämnen.

Vanligast är att man inte tål pollen, pälsdjur, viss sorts mat, damm och mögel.

Allergi beror till stor del på arv och miljö.

De flesta får lindrigare besvär när de blir äldre.

Allergiska sjukdomar är vanliga i hela världen, men de ökar framförallt i industrialiserade länder.

 

När kroppen reagerar på ämnen som vi människor vanligen tål kan det handla om någon form av överkänslighet.

Överkänslighet är ett samlingsnamn för allergi, astma, eksem och annan överkänslighet. Namnet står för många olika reaktioner som kan utlösas av ämnen och miljöfaktorer i sådana mängder som vi normalt sett ska tåla.

Begreppet överkänslighet kan delas upp i allergisk och icke-allergisk överkänslighet. Allergi är en överkänslighetsreaktion som orsakas av immunologiska mekanismer. Immunförsvaret har till uppgift att bilda antikroppar som skyddar kroppen mot bakterier, virus och parasiter.

När personer med ärftlig benägenhet, atopi, kommer i kontakt med vissa ämnen, allergen, kan en reaktion starta i kroppen och utlösa allergiska besvär (se film ovan om allergisk reaktion).

Allergen är ämnen som finns i den vardagliga miljön och som kan orsaka en allergisk reaktion. Exempel på allergiframkallande ämnen är pollen, djur och kvalster. Man kan vara allergisk mot ett eller flera allergen.

Symtom

Överkänslighetsbesvär uppstår vanligtvis i ögon, näsa, luftvägar, hud och mage. Besvär från ögon- och näsa, i vanligt tal ”hösnuva”, ger nysningar, rinnsnuva, nästäppa och klåda. Vid icke-allergiska näsbesvär är symtomen likartade och kan utlösas av irriterande ämnen och temperaturförändringar.

Symtom på luftvägsbesvär som astma är anfall av andnöd, ”pip i bröstet” och hosta. Hudirritationer i form av eksem ger klåda, rodnad, blåsor, fjällning och hudsprickor.

Den vanligaste formen av eksem hos vuxna är handeksem. Man kan även få kontaktallergi och nässelutslag. Allergi mot födoämnen är mindre vanligt hos vuxna, men många med björkpollenallergi reagerar med lokal irritation mot frukt och nötter.

Pollenallergi

Av alla personer som har allergi i Sverige är cirka 40 procent allergiska mot pollen (frömjöl) oftast från lövträd, björk, gräs och örter. Den som har pollenallergi kan få besvär från tidig vår till sen höst eftersom växterna blommar vid olika tidpunkter.

Pollenallergi ger oftast symtom från ögon och näsa samt från luftvägarna som astma. Pollenallergi kan även ge nässelutslag med kliande röda utslag på kroppen.

Pälsdjursallergi

Den vanligaste pälsdjursallergin är kattallergi. Katten har allergiframkallande ämnen som produceras i talgkörtlarna och sprids med kattens slickande till pälsen, saliven och urinen. Dessa ämnen är flyktiga och sprids lätt med luften. Det innebär att pälsdjursallergen även finns i miljöer där det inte finns pälsdjur.

Pälsdjursallergi ger oftast snuva, rinnande och kliande ögon och besvär i luftvägarna, som astma, men kan även ge nässelutslag. Pälsdjursallergi kan uppkomma när som helst i livet.

Kontaktallergi

Kontaktallergi kan orsakas av mer än 3 700 ämnen och uppstår när huden under en längre tid kommer i direktkontakt med ett allergiframkallande ämne. Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi och kvarstår hela livet. Nickelallergi är dessutom en vanlig orsak till handeksem hos framför allt kvinnor.

Allergin ger eksem i form av små, kliande blåsor på det ställe i huden som utsatts för kontakt med nickel. Andra ämnen som kan ge kontaktallergi är konserveringsmedel och parfymämnen i till exempel tvättmedel.

Kvalster

Kvalster är små, för blotta ögat osynliga, spindeldjur, mindre än 0.3 mm. Några få kvalsterarter kan vara allergiframkallande. Kvalster livnär sig på hudavlagringar och finns framförallt i våra sängar, i madrass, kudde och sängkläder.

Kvalster trivs i värme och hög luftfuktighet och förekommer mest i södra och västra delarna av Sverige. I övriga delar av Sverige kan kvalster vara tecken på ett fuktigt inomhusklimat.

Insektsallergi

Det finns människor som utvecklar allergi mot insekter och då oftast mot bi- och getingstick. Den vanligaste allergiska reaktionen är att området kring sticket blir svullet och rött. Vid svår allergi kan reaktionen bli mycket allvarlig och ge andnöd, heshet, förvirring, blodtrycksfall och medvetslöshet.

 

Allergisk eller förkyld?Pollenallergi kan kännas som en vanlig förkylning, men pollenallergi och förkylning är två olika saker. De kräver helt olika behandling och behandlar du fel kan du besväras längre än nödvändigt.


Här kan du jämföra symptomen.

Pollenallergi

 • Täppt näsa - Ofta
 • Snuva - Vattnig
 • Serienysningar - Ofta
 • Kliande ögon och näsa - Ofta
 • Röda ögon - Ofta
 • Ögon som rinner - Ofta
 • Feber - Nej

Förkylning

 • Täppt näsa - Ofta
 • Snuva - Först vattning, sen slemmig
 • Serienysningar - Sällan
 • Kliande ögon och näsa - Sällan
 • Röda ögon - Sällan
 • Ögon som rinner - Sällan
 • Feber - Ibland 

Länkar till bra sidor om Allergier              

 http://www.astmaoallergiforbundet.se
 http://www.allergi24.com/se/

 http://astmaochallergi.netdoktor.passagen.se
 http://allergi.nu
 http://www.vardguiden.se/Article.asp?ArticleID=3328
 http://www.medeca.se/anapen/index.html

 http://www.apoteket.se/apoteket/jsp/Crosslink.jsp?d=132